This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Initiala data från långtidsstudien av CombiGenes läkemedelskandidat för epilepsibehandling visar positiva effekter i form av färre anfall.

dec 6, 2017

Initiala data från CombiGenes prekliniska proof-of-concept-studie (långtidsstudien) visar att CombiGenes läkemedelskandidat CG01 har antiepileptiska effekter. I studien har man kunnat konstatera att CG01 gör att de epileptiska anfallen i behandlade djur blir färre. Finala data från studien beräknas vara klara under första kvartalet 2018.
Läs mer >>

Nyheter och rapporter