Idag inleds teckningstiden inför notering på AktieTorget

apr 8, 2015

Idag inleds teckningstiden i CombiGene AB (publ):s noteringsemission av högst 2 500 000 aktier samt 1 250 000 teckningsoptioner. Vid fulltecknad emission tillförs CombiGene 12 500 000 kronor och vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner ytterligare 9 375 000 kronor före emissionskostnader. CombiGene har erhållit teckningsåtaganden avseende teckning av units för 6 525 000 kronor, vilket motsvarar 52,2 procent av emissionsbeloppet. CombiGene värderas till 44 220 000 kronor (pre-money).
Läs Pressmeddelandet >>

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund

 

Linked In     Twitter      Facebook