This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Idag inleds teckningstiden inför notering på AktieTorget

apr 8, 2015

Idag inleds teckningstiden i CombiGene AB (publ):s noteringsemission av högst 2 500 000 aktier samt 1 250 000 teckningsoptioner. Vid fulltecknad emission tillförs CombiGene 12 500 000 kronor och vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner ytterligare 9 375 000 kronor före emissionskostnader. CombiGene har erhållit teckningsåtaganden avseende teckning av units för 6 525 000 kronor, vilket motsvarar 52,2 procent av emissionsbeloppet. CombiGene värderas till 44 220 000 kronor (pre-money).
Läs Pressmeddelandet >>
Ladda ner Memorandum, teckningssedel mm >>

Nyheter och rapporter