This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Idag inleds den första teckningsperioden för TO 1

okt 12, 2015

Genom de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med note­ringsemissionen i april 2015 kan aktier tecknas under perioden 12 oktober –  21 oktober 2015 och/eller den 8 februari – 17 februari 2016. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en aktie för sju kronor och femtio öre (7,50). Idag inleds den första teckningsperioden.
Läs mer >>
Ladda ner anmälningssedel >>

Nyheter och rapporter