Idag inleds den första teckningsperioden för TO 1

okt 12, 2015

Genom de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med note­ringsemissionen i april 2015 kan aktier tecknas under perioden 12 oktober –  21 oktober 2015 och/eller den 8 februari – 17 februari 2016. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en aktie för sju kronor och femtio öre (7,50). Idag inleds den första teckningsperioden.
Läs mer >>
Ladda ner anmälningssedel >>

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund

 

Linked In     Twitter      Facebook