This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Human expression study bekräftar att mänskliga hjärnceller tar upp CombiGenes läkemedelskandidat CG01

dec 14, 2017

CombiGene har i samarbete med lektor David Woldbye vid Köpenhamns Universitet och professor Merab Kokaia vid Lunds Universitet genomfört en så kallad ”human expression study”, dvs en studie i mänsklig epileptisk hjärnvävnad. En liknande studie med positiva resultat har tidigare genomförts med direkt applicering av neuropeptid Y på samma typ av mänsklig hjärnvävnad.
Läs mer >>

Nyheter och rapporter