Human expression study bekräftar att mänskliga hjärnceller tar upp CombiGenes läkemedelskandidat CG01

dec 14, 2017

CombiGene har i samarbete med lektor David Woldbye vid Köpenhamns Universitet och professor Merab Kokaia vid Lunds Universitet genomfört en så kallad ”human expression study”, dvs en studie i mänsklig epileptisk hjärnvävnad. En liknande studie med positiva resultat har tidigare genomförts med direkt applicering av neuropeptid Y på samma typ av mänsklig hjärnvävnad.
Läs mer >>

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook