Högtryck på CombiGene!

okt 6, 2020

Detta är en artikel ur GeneVägen nummer 3 2020.
Läs hela GeneVägen här >>

Låt mig börja denna text med att uttrycka min och CombiGenes mycket stora uppskattning till alla som deltog i teckningsoptionerna av serie TO3. Utfallet var fantastiskt med en teckningsgrad som uppgick till 97,25 procent, vilket innebär att CombiGene tillfördes drygt 17 miljoner före emissionskostnader. Det förtroende våra aktieägare visat oss är mycket uppskattat. Vi har från och med företrädesemissionen i april arbetat intensivt med vår kapitalanskaffning för att se till att vi har de resurser som krävs när vårt epilepsiprojekt CG01 nu går in i en intensiv fas av slutgiltig utformning av produktionsmetod och avslutande prekliniska studier. Genom företrädesemissionerna, en riktad emission i april och en riktad emission i juli samt teckningsoptionerna i augusti har CombiGene tillförts 63,45 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen i juli gjordes till den holländska life science-investeraren Nyenburgh Holding BV, som gjort sig kända som stabila och kunniga ägare.

CG01-projektet avancerar nu i högt tempo. Under de senaste veckorna har vi efter ett intensivt arbete valt en tillverkningsmetod som bygger på suspension för att säkerställa att vi i framtiden kan skala upp vår produktion till kommersiella volymer. Vi har också valt det spanska bolaget Viralgen som vår produktionspartner och har nyligen tecknat avtal med dem. Vidare arbetar vi tillsammans med CGT Catapult för att ta fram analysmetoder för kvalitetssäkring av produktionen och tillsammans med Cobra Biologics har vi producerat så kallade mastercellbanker, vilket innebär att vi nu kan producera de plasmider som utgör startmaterialet för produktion av CG01 på ett kvalitetssäkert sätt. Tack vare att alla delar i produktionsplattformen nu är på plats kan vi under hösten påbörja produktionen av det CG01-material som vi ska använda i de avslutande prekliniska studierna.

I vårt lipodystrofiprojekt CGT2 testar vi för närvarande olika läkemedelskandidater med målet att inleda en konceptverifieringsstudie under nästa år och vi har nyligen lämnat in en prioritetsgrundande patentansökan till Storbritanniens patentverk. Vårt mål just nu är att arbeta oss fram till slutgiltigt val av läkemedelskandidat.

Vid årsstämman den 29 juni 2020 valdes en till stora delar ny styrelse som presenteras i detta nummer av Genevägen. Nyligen genomförde BioStock en intervju med Bert Junno, CombiGenes nya styrelseordförande. Med BioStocks vänliga godkännande publicerar vi intervjun i sin helhet i detta nummer av Genevägen.

Avslutningsvis vill jag säga att hela teamet på CombiGene ser fram emot en intensiv höst med en mängd viktiga aktiviteter och beslut. Sommarvädret ligger bakom oss, men vad gäller arbetet på CombiGene råder det högtryck!

Jan Nilsson
Vd

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook