This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Genvektorer levererade

nov 6, 2015

Ett antal genvektorer levererades till CombiGene den 4 november från Auckland-baserade företaget GeneDetect®. Genvektorerna blir nu föremål för en serie ex vivo- och in vivo-studier som på CombiGenes uppdrag sker på Lunds Universitet och Köpenhamns Universitet, med målet att välja en kandidat-vektor för fortsatt utveckling till en behandling av epilepsipatienter.
Läs mer >>

Nyheter och rapporter