This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Genevägen #5 2018

Vår tanke med ”Genevägen” är att hålla dig uppdaterad om bolagets resa och utveckling och låta dig ta del av våra forskningsrön och framgångar på vägen.
Läs här >>

Nyheter och rapporter