This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Genevägen #3 2018

aug 31, 2018

Vår tanke med ”Genevägen” är att hålla dig uppdaterad om bolagets resa och utveckling och låta dig ta del av våra forskningsrön och framgångar på vägen.

Läs här >>

Nyheter och rapporter