This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Genevägen #2 2017

jun 13, 2017

Vår tanke med ”Genevägen” är att hålla dig uppdaterad om bolagets resa och utveckling och låta dig ta del av våra forskningsrön och framgångar på vägen.
Nummer 2 >>

Nummer 1 >>

Nyheter och rapporter