Förtydligande om nyemission

okt 1, 2018

De units som emitterades genom beslut i styrelsen den 22 augusti 2018 bestod av såväl aktier som teckningsoptioner. Aktierna gavs ut med stöd av ett bemyndigande som årsstämman hade lämnat till styrelsen på förhand. Eftersom det när årsstämman hölls inte var klart hur kapitalanskaffningen skulle struktureras omfattade bemyndigandet emellertid inte teckningsoptioner. Därför har styrelsen nu sammankallat en extra bolagsstämma för att besluta om att i efterhand godkänna utgivandet av teckningsoptionerna.De som utnyttjade uniträtter för att teckna units i emissionen har tilldelats BTU. Dessa kommer att omvandlas till aktier och teckningsoptioner när emissionen har registrerats. Sådan registrering beräknas ske omkring vecka 42. BTU är upptagna till handel på Spotlight och kommer fortsatt att kunna handlas där.

Pressmeddelande >>

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook