This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Företrädesemissionen övertecknad

feb 22, 2017

CombiGene AB har slutfört den företrädesemission av aktier som beslutades av den extra bolagsstämman den 26 januari 2017.
Teckningstiden löpte från och med 6 februari till den 20 februari 2017. Företrädesemissionen har övertecknats och tillför Bolaget 14,2 MSEK före emissionskostnader.
Läs mer >>

Nyheter och rapporter