This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Företrädesemission omfattas till 80,5 procent av garanti­åtaganden och teckningsförbindelser

jan 26, 2017

Nyheter och rapporter