This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Flaggningsmeddelande

mar 9, 2017

Som en följd av den nyligen genomförda företrädesemissionen i  CombiGene AB har Lars Thunbergs ägarandel i CombiGene minskat till under 20 procent.
Läs mer >>

Nyheter och rapporter