Finwire besöker CombiGene i Lund

jun 28, 2016

Den 20e juni fick CombiGene i Lund besök av Olle Qvarnström från Finwire Media som gjorde ett av sina hemma-hos reportage. Olle intervjuade VD Bengt Westrin på kontoret på Medicon Village och hann även med ett besök på BMC där han bl a träffade de vetenskapliga grundarna Merab Kokaia och David Woldbye.

https://www.youtube.com/embed/68H0WPtCfR8

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook