This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Finala data från långtidsstudien av CombiGenes epilepsibehandling bekräftar tydliga positiva effekter i form av såväl färre som kortare anfall

feb 19, 2018

Finala data från CombiGenes prekliniska proof-of-concept-studie (långtidsstudien) visar att CombiGenes läkemedelskandidat CG01 har tydliga antiepileptiska effekter. I studien har man kunnat konstatera att CG01 gör att de epileptiska anfallen i behandlingsresponsiva djur blir såväl färre som kortare. Ett par av djuren blev helt anfallsfria av behandlingen. Det har i studien inte heller förekommit några observerade biverkningar.
Läs mer >>

Nyheter och rapporter