EU fortsätter att satsa på CombiGene

jun 2, 2021

Detta är en artikel ur GeneVägen nummer 2 2021.
Läs hela GeneVägen här >>

CombiGenes epilepsiprojekt CG01 har sedan tidigare beviljats anslag om 3,36 MEUR av EU-programmet Horizon 2020. Nu väljer EU att också satsa på bolagets lipodystrofiprojekt CGT2 genom programmet Eurostars som vänder sig till små och medelstora utvecklingsbolag som avser att använda sig av de stora fördelar som internationella samarbeten kan ge. Med andra ord en utmärkt beskrivning av CombiGene.

Eurostars är det största internationella finansieringsprogrammet för små och medelstora företag som vill samarbeta kring FoU. Konkurrensen är hög och anslag tilldelas bara projekt som kommer högt upp på rankingen.

Eurostars anslår 882 500 EUR till CombiGenes lipodystrofiprojekt. Tack vare anslaget kommer CombiGene få den fantastiska möjligheten att bredda det internationella samarbetet i detta viktiga projekt till att även omfatta University Medical Center Hamburg-Eppendorf och CRO-bolaget Accelero. Projektanslaget fördelas enligt följande: CombiGene tilldelas 481 000 EUR, Hamburg-Eppendorf 265 000 EUR och Accelero 136 500 EUR.

Om lipodystrofiprojektet CGT2
Målet för CGT2-projektet är att utveckla en genterapeutisk behandling för partiell lipodystrofi, som är en sällsynt sjukdom som kännetecknas av förändrad fettfördelning på kroppen. Patienterna drabbas av kroppsfettsatrofi, vilket innebär att kroppsfettet förtvinar. I avsaknad av normalt kroppsfett börjar olika organ ackumulera fett, vilket leder till allvarliga metabola komplikationer, bland annat extrem insulinresistens, hypertriglyceridemi (förhöjda värden av blodfettet triglycerid) och leversteatos (fettlever). Det finns idag ett fåtal symptomlindrande behandlingar mot lipodystrofi, men ingen terapi som riktar sig mot grundorsaken till sjukdomen. För patienter som lider av partiell lipodystrofi finns det för närvarande inga behandlingar överhuvudtaget.

Annika Ericsson är stolt över den höga rankingen
”Nyheten att CombiGenes lipodystrofiprojekt CGT2 tilldelas cirka nio miljoner kronor är förstås oerhört glädjande”, ­säger CombiGenes Preclinical Project Manager Annika Ericsson. ”Anslaget i sig är viktigt eftersom det gör att vi kan ­driva projektet framåt med full kraft. Vår höga ranking bland de bolag som ansökt om anslag från Eurostars-­programmet ser jag också som en bekräftelse på projektets vetenskapliga höjd och ­CombiGenes förmåga att i samarbete med externa partners driva ett effektivt och framgångsrikt utvecklingsarbete. Detta är mycket positiva nyheter för CombiGenes lipodystrofiprojekt och för alla de patienter som väntar på en effektiv behandling av denna svåra sjukdom.”

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund

 

Linked In     Twitter      Facebook