Den 8-10 juni kommer CombiGenes Preclinical Project Manager Annika Ericsson att delta i Next Generation Gene Therapy Vectors.

jun 4, 2021

”Jag ser fram emot en spännande konferens om nästa generations genterapivektorer och att få diskutera begränsningar som de nuvarande genterapivektorer har, inklusive immunogenicitet, toxicitet och säkerhet”, säger Annika.

next-gen-genetherapy-vectors.com

CombiGene söker alltid mer kunskap!
Genterapi är ett mycket dynamiskt område där ny kunskap genereras kontinuerligt. Genom att delta i nationella och internationella kongresser och konferenser får CombiGene ta del av kunskapsutvecklingen och knyta viktiga nya kontakter.

Du kommer enklast i kontakt med Annika på hennes email:
annika.ericsson@combigene.com

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund

 

Linked In     Twitter      Facebook