Den 20 oktober presenterade Karin Agerman, Chief Research & Development Officer på CombiGene på ATMP Swedens webinar Manufacturing of Gene Therapy Products in Sweden

okt 20, 2020

Den 20 oktober presenterade Karin Agerman, Chief Research & Development Officer på CombiGene på ATMP Swedens webinar Manufacturing of Gene Therapy Products in Sweden. Karin gav sin syn på produktion av genterapier i Sverige under rubriken A small company’s perspective on manufacture of in vivo gene therapy in Sweden for clinical trial.
Om du inte hade möjlighet att följa presentationen live kan du se den i efter hand här https://www.youtube.com/watch?v=SYbm4a883JY&t (ca 22 minuter in i presentationen)

Om CombiGene

 

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer.

Bolaget har ett exklusivt samarbets- och licensavtal med Spark Therapeutics för CG01-projektet.

Bolaget är publikt och noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

 

 

CombiGene AB, Agavägen 52A, SE-181 55 Lidingö

 

 

Linked In     Twitter      Facebook