Dagens Medicin arrangerar webbinarium om genterapi i samarbete med CombiGene, Novartis och Pfizer

jun 3, 2021

Den 9 juni 2021 arrangerar Dagens Medicin ett webbinarium om genterapi i samarbete med CombiGene, Novartis och Pfizer. Syfte med webbinariet är att sprida kunskap om genterapi och dess möjligheter att behandla, förebygga eller potentiellt även bota sjukdomar. Under webbinariet kommer genterapins olika tekniker, möjligheter och praktik att belysas.

Talare är:

  • Johan Hyllner, Senior director cell and gene therapy, AstraZeneca och adjungerad professor, Linköpings Universitet
  • Anders Kvanta, adjungerad professor vid KI och överläkare, S:t Eriks ögonsjukhus
  • Jan Astermark, professor och överläkare vid Lunds universitet respektive Skånes universitetssjukhus

För ytterligare information och anmälan:
https://www.bonniernewsevents.se/event/42ea7708-94e7-4b95-86e1-17ad1585214a/summary

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund

 

Linked In     Twitter      Facebook