CombiGenes vd Jan Nilsson presenterar vid AstraZeneca Exchange

maj 16, 2019

AstraZeneca Exchange är nätverksmöten som hålls vid AstraZenecas utvecklingscenter i Göteborg och Cambridge, Storbritannien. Tanken med mötena är skapa tillfällen att samla representanter från hela life science-familjen för utbyte av nya tankar, idéer och kunskaper. Den 14 maj var CombiGenes vd Jan Nilsson inbjuden att tillsammans med professor Johan Hyllner , Head of Regeneration, Early CVRM, R&D BioPharmaceuticals AstraZeneca (tidigare forskningschef vid brittiska CGT Catapult) och professor Helena Brisby, Chief Physician, University of Gothenburg & Sahlgrenska University Hospital tala under rubriken Delivering advanced medicines to patients.
”Att som representant för CombiGene bli inbjuden till AstraZeneca Exchange är mycket värdefullt”, säger Jan Nilsson. ”För det första bekräftar det att CombiGenes verksamhet uppmärksammas i branschen, vilket är mycket tillfredsställande att kunna konstatera. För det andra skapar det fantastiska möjligheter att nätverka med kunniga människor. Mötet i Göteborg gav mig flera nya och värdefulla kontakter och var också ett tydligt exempel på hur intresset för genterapi fortsätter att växa.”

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook