This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

CombiGenes vd Jan Nilsson presenterar vid AstraZeneca Exchange

maj 16, 2019

AstraZeneca Exchange är nätverksmöten som hålls vid AstraZenecas utvecklingscenter i Göteborg och Cambridge, Storbritannien. Tanken med mötena är skapa tillfällen att samla representanter från hela life science-familjen för utbyte av nya tankar, idéer och kunskaper. Den 14 maj var CombiGenes vd Jan Nilsson inbjuden att tillsammans med professor Johan Hyllner , Head of Regeneration, Early CVRM, R&D BioPharmaceuticals AstraZeneca (tidigare forskningschef vid brittiska CGT Catapult) och professor Helena Brisby, Chief Physician, University of Gothenburg & Sahlgrenska University Hospital tala under rubriken Delivering advanced medicines to patients.
”Att som representant för CombiGene bli inbjuden till AstraZeneca Exchange är mycket värdefullt”, säger Jan Nilsson. ”För det första bekräftar det att CombiGenes verksamhet uppmärksammas i branschen, vilket är mycket tillfredsställande att kunna konstatera. För det andra skapar det fantastiska möjligheter att nätverka med kunniga människor. Mötet i Göteborg gav mig flera nya och värdefulla kontakter och var också ett tydligt exempel på hur intresset för genterapi fortsätter att växa.”

Nyheter och rapporter