This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

CombiGenes forskare publicerar artikel i Neurologi Sverige

maj 14, 2019

En av CombiGenes forskare, Esbjörn Melin, har publicerat en artikel i Neurologi i Sverige. Artikeln handlar om genterapi som en möjlig behandling av epilepsi. Melin pekar bland annat på att förekomsten av läkemedelsresistent epilepsi är oförändrad sedan tidigt 1990-tal trots att det sedan dess utvecklats flera nya preparat. Klicka på länken för att läsa artikeln som börjar på sida 24. http://pp.trydells.se/publication/fd466a0a/mobile/

Nyheter och rapporter