CombiGenes forskare publicerar artikel i Neurologi Sverige

maj 14, 2019

En av CombiGenes forskare, Esbjörn Melin, har publicerat en artikel i Neurologi i Sverige. Artikeln handlar om genterapi som en möjlig behandling av epilepsi. Melin pekar bland annat på att förekomsten av läkemedelsresistent epilepsi är oförändrad sedan tidigt 1990-tal trots att det sedan dess utvecklats flera nya preparat. Klicka på länken för att läsa artikeln som börjar på sida 24. http://pp.trydells.se/publication/fd466a0a/mobile/

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook