This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

CombiGenes företrädesemission om 31 miljoner kronor övertecknad

sep 21, 2018

Den 18 september 2018 avslutades teckningstiden i CombiGene AB:s (”CombiGene” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units om cirka 31 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 46 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 148 procent. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 31 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Emissionsgarantierna har således inte tagits i anspråk. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 21 september 2018.
Läs Pressrelease >>

Nyheter och rapporter