CombiGenes CDMO-partner Cobra förvärvas av amerikanska Cognate BioServices

nov 8, 2019

Den 4 november meddelade Cognate BioServices att de förvärvar Cobra Biologics, CombiGenes kontraktstillverkare för CG01-projektet. För CG01-projektet innebär detta inga förändringar. Överenskomna tidsplaner och produktionsvolymer ligger fast. Cognates förvärv av Cobra visar tydligt att CombiGene valt en av världens främsta tillverkare av genterapiprodukter och att CombiGene har tillgång till en världsledande infrastruktur.

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook