This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

CombiGene väljer CRO-bolaget Northern Biomedical Research som partner för kommande prekliniska biodistributions- och säkerhetsstudier

sep 10, 2019

CombiGene AB (publ) (”CombiGene”) har idag tecknat avtal med CRO-bolaget Northern Biomedical Research (”NBR”) som är specialiserat på prekliniska studier i centrala nervsystemet (CNS). Avtalet omfattar utvärdering av läkemedelskandidaten CG01 i en mindre pilotstudie, en biodistributionsstudie samt en säkerhetsstudie, så kallad toxikologistudie. CombiGene har även tecknat separata avtal med två andra CRO-bolag för genomförande av vävnads- och biokemiska analyser som bland annat innefattar upptäckt av eventuell utveckling av antikroppar.

Läs mer >>

Nyheter och rapporter