CombiGene uppmärksammas i en artikel i Nature, en av världens ledande vetenskapliga tidskrifter

dec 14, 2018

Det senaste numret av Nature (Vol. 564, Issue 7735, 13 December 2018) uppmärksammar i en artikel CombiGenes verksamhet och möjligheterna att använda genterapi för behandling av epilepsi. I artikeln citeras både CombiGenes vetenskapliga grundare professor Merab Kokaia och CombiGenes VD Jan Nilsson.

”Att CombiGene på detta sätt uppmärksammas i Nature gör mig otroligt stolt och glad. Det är ett tydligt tecken på att vår forskning och utveckling börjar väcka internationell uppmärksamhet. Med denna fantastiska avslutning på 2018 kommer vi att gå stärkta och ännu mer inspirerade in i 2019”, säger CombiGenes VD Jan Nilsson.

Läs hela artikeln här:
https://www.nature.com/magazine-assets/d41586-018-07644-y/d41586-018-07644-y.pdf

Pressmeddelande>>

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook