CombiGene´s lead project CG01 has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme

CombiGene uppmärksammar världsepilepsidagen 11 februari

feb 8, 2019

Den 11 februari arrangerar den internationella epilepsirörelsen Världsepilepsidagen för att uppmärksamma behovet av ökad kunskap och mer resurser till forskning med målet att förbättra livskvaliteten för de 50 miljoner människor världen över som lever med epilepsi.

Med anledning av Världsepilepsidagen bjuder epilepsiforskare vid Lunds universitet tillsammans med Epilepsiföreningen i Lund in till föredrag om epilepsi. Bland föredragshållarna märks CombiGenes vetenskapliga grundare professor Merab Kokaia och doktoranden vid Lunds Epilepsicentrum Esbjörn Melin. Professor Kokaia kommer att berätta om nya fynd och strategier för att behandla epilepsi och Esbjörn Melin kommer att tala om direkt och indirekt genterapi för behandling av epilepsi.

För CombiGene, som utvecklar en unik genterapi för svårbehandlad epilepsi, är Världsepilepsidagen en viktig dag på året och en dag som ytterligare motiverar oss att ta fram en fungerande genterapeutisk behandling för att förbättra livskvaliteten för en stor grupp människor.

Länk till programmet den 11 januari >>
Artikel i BIOSTOCK angående Världsepilepsidagen och CombiGene  >>
International Epilepsy Day >>

 

Nyheter och rapporter