CombiGene uppmärksammar världsepilepsidagen 10 februari

feb 10, 2020

Den 10 februari arrangerar den internationella epilepsirörelsen Världsepilepsidagen för att uppmärksamma behovet av ökad kunskap och mer resurser till forskning med målet att förbättra livskvaliteten för de 50 miljoner människor världen över som lever med epilepsi.

Med anledning av Världsepilepsidagen bjuder epilepsiforskare vid Lunds universitet tillsammans med Epilepsiföreningen i Lund in till föredrag om epilepsi på Lunds Stadsbibliotek. Bland föredragshållarna märks CombiGenes vetenskapliga grundare professor Merab Kokaia och doktoranden vid Lunds Epilepsicentrum Esbjörn Melin. Professor Kokaia kommer att berätta om nya fynd och strategier för att behandla epilepsi och Esbjörn Melin kommer att tala om direkt och indirekt genterapi för behandling av epilepsi.

 

Bland annat:
Prof. Merab Kokaia: Patientvävnad för att testa nya behandlingar
Esbjörn Melin: Endogen neuropeptid hämmar anfall
Jan Nilsson, vd CombiGene är även närvarande för att svara på frågor

Program:
https://www.lu.se/event/varldsepilepsidagen-0

För CombiGene, som utvecklar en unik genterapi för svårbehandlad epilepsi, är Världsepilepsidagen en viktig dag på året och en dag som ytterligare motiverar oss att ta fram en fungerande genterapeutisk behandling för att förbättra livskvaliteten för en stor grupp människor.

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook