CombiGene uppmärksammar idag Världslipodystrofidagen

mar 31, 2021

För närvarande finns det inget botemedel mot lipodystrofi och endast de sekundära komplikationerna kan behandlas. Lipodystrofi är en sällsynt och mycket allvarlig sjukdom. CombiGene fortsätter sitt arbete i högt tempo med att utveckla det prekliniska arbetet i CGT2-projektet för behandling av lipodystrofi. Patientföreningar runt om i Europa uppmärksammar dagen. Se länk nedan.

http://www.aelip.co.uk/world-day-of-lipodystrophies.asp

CombiGene’s lead project CG01 has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund

 

Linked In     Twitter      Facebook