CombiGene representerat på BIO International Convention i USA

maj 29, 2019

BIO International Convention i USA är världens största partneringkonferens inom Life Science-området. Årets konferens äger rum 3-6 juni och CombiGene kommer att representeras av styrelseordförande Arne Ferstad och vd Jan Nilsson

”BIO International Convention erbjuder fantastiska möjligheter att träffa intressanta aktörer”, säger vd Jan Nilsson. ”CombiGene har deltagit i denna sammankomst ett flertal gånger och knutit många värdefulla kontakter bland CRO-/CMO-bolag, institutionella investerare och stora läkemedelsbolag. För CombiGene utgör BIO International ett ypperligt tillfälle att underhålla och fördjupa dessa relationer och samtidigt bredda vårt nätverk ytterligare med nya kontakter.”

https://convention.bio.org/2019/

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook