This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

CombiGene påkallar inlösenförfarande avseende aktier och teckningsoptioner i Panion

sep 13, 2019

CombiGene har blivit ägare till mer än 90 procent av aktierna i Panion. CombiGene har påkallat inlösenförfarande av resterande aktier och teckningsoptioner i Panion och kommer att verka för att Panions aktier och teckningsoptioner avnoteras från Spotlight.

Läs mer >>

Nyheter och rapporter