This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

CombiGene påbörjar långtidsstudie av läkemedelskandidat för behandling av epilepsi

apr 6, 2017

Efter att ha fått det slutgiltiga resultatet från den dos-responsstudie som slutfördes under första kvartalet 2017 inleder CombiGene nu den planerade prekliniska långtidsstudien av Bolagets läkemedelskandidat för behandling av epilepsi.
Läs mer >>

Nyheter och rapporter