CombiGene på ESGCT

okt 21, 2019

Den 22 till 25 oktober anordnas konferensen ESGCT – European Society of Gene and Cell Therapy. CombiGene kommer att representeras av Karin Agerman, Chief Research and Development Officer och Annika Ericsson, Senior Project Manager. På konferensen kommer Karin och Annika att följa upp de senaste nyheterna inom gen- och cellterapiforskningen, träffa forskare, regulatoriska rådgivare och företag för diskussioner och kunskapsutbyte.

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook