This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

CombiGene offentliggör en till 75 procent garanterad företrädesemission av units om 31 miljoner kronor

aug 22, 2018

Styrelsen för CombiGene AB (publ) (”CombiGene” eller ”Bolaget”) har beslutat om en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units) (”Emissionen”). Vid full teckning i Emissionen tillförs Bolaget initialt cirka 31 miljoner kronor före emissionskostnader.
Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare mellan 13,8 och 17,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd genom garantiåtaganden upp till totalt 75 procent av den initiala emissionsvolymen.

Läs mer >>

Nyheter och rapporter