CombiGene noteras på AktieTorget måndagen den 25 maj 2015

maj 21, 2015

Den 22 april avslutades teckningstiden i CombiGene AB (publ):s noteringsemission av units. Emissionen tecknades till cirka 61,7 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 493 %. CombiGene tillfördes cirka 11 MSEK efter noterings- och emissionskostnader. Måndagen den 25 maj 2015 är första dag för handel i Bolagets aktie och teckningsoption på AktieTorget.
Läs mer >>

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund

 

Linked In     Twitter      Facebook