This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

CombiGene noteras på AktieTorget måndagen den 25 maj 2015

maj 21, 2015

Den 22 april avslutades teckningstiden i CombiGene AB (publ):s noteringsemission av units. Emissionen tecknades till cirka 61,7 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 493 %. CombiGene tillfördes cirka 11 MSEK efter noterings- och emissionskostnader. Måndagen den 25 maj 2015 är första dag för handel i Bolagets aktie och teckningsoption på AktieTorget.
Läs mer >>

Nyheter och rapporter