CombiGene´s lead project CG01 has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme

CombiGene medverkar på Biotech-Hanseforumet den 13 juni 2019

jun 10, 2019

Annika Ericsson kommer att presentera CombiGene på det fjärde Biotech-Hanseforumet den 13 juni 2019. Konferensen syftar till att koppla samman bioteknik och naturvetenskapssektorerna i Sverige och Tyskland.
http://www.biotech-hanse.com/bth-flyer.html

Nyheter och rapporter