CombiGene lanserar ny hemsida

Fördjupad information om de senaste framstegen inom epilepsiprojektet CG01 och bolagets nya lipodystrofiprojekt

CombiGene har under de senaste veckorna tagit flera betydande steg framåt. Utvecklingen kan kort sammanfattas såhär: Vårt epilepsiprojekt CG01 har tagit två viktiga steg mot kliniska studier i och med att vi slutgiltigt har valt såväl CRO- som CDMO-partner och vi kommer att avsluta projektets prekliniska fas med biodistributions- och toxikologistudier som är planerade till andra hälften av 2020.

Vår projektportfölj har utökats med ytterligare ett projekt – lipodystrofiprojektet. Vi har efter förvärvet av Panion Animal Health nu full kontroll över alla immateriella tillgångar som rör CG01-projektet, vilket är viktigt i förhandlingar med potentiella partners.

Sammantaget innebär detta att vi nu har en bredare och ännu intressantare projektportfölj, att vägen mot kliniska studier för CG01 är utstakad och att vi är bättre rustade än någonsin i våra diskussioner med framtida partners.

Baserat på detta har vi uppdaterat vår webbsida med ny och fördjupad information om de projekt som CombiGene driver. Vi uppmanar alla att besöka den. Och berätta gärna om CombiGene och genterapi för vänner och bekanta. Vi vill att så många som möjligt är med på den spännande forskningsresa som ligger framför oss.

Jan Nilsson
Vd

Pressmeddelande >>

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook