This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

CombiGene korrigerar beloppet från Horizon 2020

maj 17, 2018

EU:s ramprogram för forskning och utveckling satsar 3,36 miljoner euro på CombiGenes forskning och utveckling inom genterapi med fokus på behandling av svårbehandlad epilepsi. I pressmeddelandet från 15 maj 2018 uppgavs beloppet felaktigt till 3,6 miljoner euro. Avvikelsen om 0,24 miljoner euro uppkom genom den mänskliga faktorn. Bolaget beklagar det inträffade.

Nyheter och rapporter