CombiGene har slutfört en framgångsrik inlärnings- och minnesstudie inom epilepsiprojektet CG01

mar 24, 2020

CombiGene har nyligen avslutat en inlärnings- och minnesstudie inom CG01-projektet. Utfallet från studien är mycket tillfredsställande och visar att NPY och Y2, de verksamma substanserna i CG01, inte har någon signifikant negativ påverkan på kognitiva funktioner.

Ingen negativ påverkan på kognitiv förmåga
NPY, en av de verksamma substanserna i CG01, är associerad med ett flertal fysiologiska processer i kroppen, bland annat minne och inlärningsförmåga. CombiGene har därför fått frågan från FDA och svenska Läkemedelsverket
om CG01 har någon påverkan på kognitiva funktioner. Den inlärnings- och minnesstudie som nu genomförts ger svar på den viktiga frågan: ett ökat uttryck av NPY och Y2 visar ingen negativ påverkan på minne eller inlärning i den experimentella modell som använts i studien.

David Woldbye, en av CombiGenes vetenskapliga grundare kommenterar resultaten från studien. ”Resultaten från tidiga akademiska studier om NPYs påverkan på minne och inlärning är tvetydiga. Det känns därför skönt att vi nu med CG01 kan visa att vi inte påverkar minne och inlärning i djur när vi injicerar CG01 i en av hjärnans två hippocampi, precis som vi tänkt göra i människa.”

Även Karin Agerman, CombiGenes Chief Research and Development Officer, är mycket nöjd med utfallet från denna studie och den nyligen publicerade kinetikstudien. ”Det känns tryggt att vi nu med minnesstudien på ett mycket positivt sätt kan bocka av flera frågor från FDA och Läkemedelsverket. Detta är ytterligare ett steg mot att vi ska kunna starta den första studien i människa. Fler och fler pusselbitar faller nu på plats i CG01-projektet.”

CombiGene’s lead project CG01 has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund

 

Linked In     Twitter      Facebook