This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

CombiGene har godkänts för notering på Nasdaq First North Stockholm med första handelsdag den 19 december 2018

dec 17, 2018

Nasdaq Stockholm AB har beslutat att aktierna och teckningsoptionerna i CombiGene AB (publ) ska upptas till handel på Nasdaq First North Stockholm. Första dag för handel blir den 19 december 2018.

Aktierna och teckningsoptionerna (TO 2) i CombiGene kommer att handlas med oförändrat kortnamn (COMBI) och ISIN kod (SE0006504593) respektive (COMBI TO 2) och ISIN-kod (SE0011616408).

Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med bytet från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Stockholm och aktieägare i CombiGene behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

“Listbytet förväntas stärka kännedomen om CombiGene och attrahera en bredare grupp investerare, samt ge bolaget bättre tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna” säger Jan Nilsson vd i CombiGene.

CombiGenes bolagsbeskrivning finns att tillgå på bolagets hemsida, www.combigene.com.

FNCA Sweden AB är CombiGenes Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Pressmeddelande>>

Nyheter och rapporter