CombiGene får en andra utbetalning om 1,21 miljoner EUR från Horizon 2020

nov 18, 2019

Den 15 maj 2018 meddelade CombiGene att Horizon 2020, EU:s ramprogram för forskning och utveckling, satsar 3,36 miljoner EUR på CombiGenes fortsatta utveckling och kommersialisering av Bolagets genterapiprojekt CG01 med fokus på svårbehandlad epilepsi. Den initiala betalningen från Horizon 2020 uppgick till 1,51 miljoner EUR. Den andra betalningen uppgår till 1,21 miljoner EUR och har nu betalats ut efter en noggrann genomgång av projektet av EU och deras externa granskare.

”Utbetalningen från Horizon 2020 är en bekräftelse på de framsteg som gjorts inom CG01-projektet, inte minst det arbete vi utför tillsammans med CGT Catapult för att utveckla en kommersiellt användbar produktionsmetod”, säger Karin Agerman, Chief Research and Development Officer på CombiGene. ”Utöver att vi fått vår projektrapport godkänd och pengarna utbetalade, har vi också fått positiv feedback och värdefulla rekommendationer från Horizon 2020:s externa granskare. Att vårt epilepsiprojekt är ett av de projekt som Horizon 2020 valt att satsa på betyder mycket för CombiGene. Utöver det kapital som tillförs projektet är det också en betydande kvalitetsstämpel på vårt utvecklingsarbete och våra kommersiella möjligheter.”

Pressmeddelande >>

CombiGene’s lead project CG01 has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook