This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

CombiGene: Dotterbolag bildat för veterinärmedicin

jul 1, 2015

Den 30 juni beslutade CombiGenes styrelse att bilda ett helägt dotterbolag, vars uppgift blir att hantera eventuella veterinärmedicinska tillämpningar av CombiGenes genterapeutiska behandlingsmetod mot epilepsi.
Läs mer >>

Nyheter och rapporter