CombiGene är med i projektet Sverige ledande inom avancerade terapier 2030

dec 3, 2019

CombiGene är med i ett projekt som heter Sverige ledande inom avancerade terapier 2030 och som är en del Vinnovas satsning Visionsdriven hälsa. Projektet, som nyligen blivit godkänt, koordineras av RISE och från start deltar 15 partners från sjukvård, industri, myndigheter, akademi och institut – däribland alltså CombiGene.

Läs pressmeddelandet här.
https://www.ri.se/sv/press/sverige-ska-bli-varldsledande-inom-gen-och-cellterapier

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook