This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

CombiGene AB (publ) tidigarelägger bokslutskommunikén för 2017

jan 23, 2018

Styrelsen i CombiGene har beslutat att tidigarelägga publicering av Bokslutskommunikén för 2017 då arbetet med framtagande gått snabbare än förväntat.
Nytt publiceringsdatum blir 2018-01-29.

Nyheter och rapporter