This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

CombiGene AB offentliggör memorandum

feb 12, 2018

CombiGene AB offentliggör memorandum med anledning av den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 22 januari och som genomförs med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 9 maj 2017. Nyemissionen är en företrädesemission där befintliga aktieägare med stöd av teckningsrätter har företräde framför andra investerare att teckna sig. Emissionen är dock öppen även för andra investerare. Nyemissionen tillför bolaget cirka 10,2 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.
Läs mer >>
Läs memorandum >>

Nyheter och rapporter