Cobra Biologics har framgångsrikt uppnått en viktig milstolpe i CombiGenes epilepsiprojekt CG01 genom leverans av den första DNA-plasmiden

apr 2, 2020

Produktionsmetod för plasmider är färdigutvecklad och den första plasmiden producerad för CombiGenes genterapeutiska läkemedelskandidat CG01 avsedd att behandla fokal epilepsi

Lund, Sverige och Keele, Storbritannien, 2 april 2020. Cobra Biologics (Cobra), en internationell CDMO-tillverkare av biologiskt material och läkemedel, och CombiGene AB (publ) (CombiGene), Nordens ledande genterapibolag, meddelar idag att Cobra framgångsrikt har producerat och levererat den första DNA-plasmiden som krävs för att producera CombiGenes genterapeutiska läkemedelskandidat CG01, vilken utvecklas för behandling av läkemedelsresistent fokal epilepsi.

Produktion av material till denna nyskapande genterapi är beroende av odlade och modifierade celler och är därför en mer komplex tillverkningsprocess än vad är fallet för traditionella läkemedel. Cobra har slutfört produktion och leverans av den första utav tre centrala plasmider, vilket nu gör det möjligt att initiera den fortsatt tillverkningsprocessen. Utöver de tre plasmiderna krävs en specifik sorts celler som fungerar som ”fabrik” i tillverkningen av CG01-material. Cobra kommer även att producera dessa ”fabriksceller”.

När produktionen av samtliga plasmider för CG01 är klar och transfern av produktionsprocessen från CGT Catapult till Cobra är genomförd, kommer hela produktionsprocessen testas i en så kallad engineering run. Material från denna tillverkning kommer sedan att användas i de efterföljande toxikologi- och biodistributionsstudierna.

Karin Agerman, Chief Research and Development Officer, CombiGene: ”Den framgångsrika produktionen och leveransen av den första utav de tre vitala plasmiderna är en betydande milstolpe i vårt samarbete med Cobra och i CG01-projektet. Vi ser framemot ett fortsatt framgångsrikt partnerskap där vi arbetar tillsammans för att ta denna genterapibehandling hela vägen till epilepsipatienterna.”

Peter Coleman, Chief Executive, Cobra Biologics: ”Detta är ett mycket spännande steg i utvecklingen av CG01-projektet, som vi är stolta över att vara en viktig del av. Efter tillkännagivandet av vårt samarbete i oktober förra året har vi visat styrkan i vår erfarenhet och vår förmåga att agera snabbt och exakt för att stödja CombiGene i att få CG01 närmare marknaden.”

Om Cobra Biologics www.cobrabio.com
Cobra är en ledande internationell kontrakttillverkare (ett CDMO-företag) som producerar DNA, virala vektorer, mikrobiota för preklinisk, klinisk och kommersiell användning.
Cobra har två GMP-godkända anläggningar i Sverige och Storbritannien, båda med expertis som är skräddarsydd för att ge bästa service till kunder runt hela världen. Cobra erbjuder ett brett urval av integrerade och fristående utvecklings- och tillverkningstjänster för såväl kliniska studier som den kommersiella marknaden.
Som betrodd leverantör och viktig partner i utvecklings- och kommersialiseringsprocesserna är vi stolta över vår framstående tillverkning och breda utbud av tjänster till läkemedels- och biotechindustrierna.
För ytterligare information, besök www.cobrabio.com

Pressmeddelande >>

CombiGene’s lead project CG01 has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund

 

Linked In     Twitter      Facebook