This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Beviljat patent i USA

dec 2, 2014

CombiGene AB (publ) har fått sitt första patent godkänt av United States Patent and Trademark Office (USPTO).
Läs mer >>

Nyheter och rapporter