Avtal klara med Köpenhamns och Lunds universitet angående kontraktsforskning

aug 7, 2015

CombiGene har nu kontraktsforskningsavtal klara med Köpenhamns Universitet och Lunds Universitet. Avtalen omfattar ett antal in vitro och in vivo-studier vars målsättning är att optimera design och doser för den vektor med vars hjälp  NPY- och Y2-gener ska föras in i patientens celler.
Under de båda avtalen kommer CombiGene att betala ca 2 MSEK den kommande 9-12 månadersperioden.
Läs mer >>

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

 

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund

 

Linked In     Twitter      Facebook