This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Avtal klara med Köpenhamns och Lunds universitet angående kontraktsforskning

aug 7, 2015

CombiGene har nu kontraktsforskningsavtal klara med Köpenhamns Universitet och Lunds Universitet. Avtalen omfattar ett antal in vitro och in vivo-studier vars målsättning är att optimera design och doser för den vektor med vars hjälp  NPY- och Y2-gener ska föras in i patientens celler.
Under de båda avtalen kommer CombiGene att betala ca 2 MSEK den kommande 9-12 månadersperioden.
Läs mer >>

Nyheter och rapporter