This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Avstämningsdag bestämd för dotterbolag

sep 7, 2016

CombiGene AB:s styrelse beslutade idag att avstämningsdagen för utdelningen av det helägda dotterbolaget Panion Animal Health AB (f d CombiGene Vet AB) ska vara 30 september 2016.
Läs mer >>

Nyheter och rapporter