Avslutande prekliniska studier under 2021 banar väg för första studien i människa under 2022

nov 12, 2020

 
På CombiGene har vi precis lagt en mycket intensiv period bakom oss då vi etablerat en effektiv och framtidssäkrad produktionsplattform för vår läkemedelskandidat CG01, som utvecklas för fokal, läkemedelsresistent epilepsi.

Under hösten kommer vi nu att testa vår nya produktionsplattform för att dels kvalitetssäkra hela processen, dels producera material till de avslutande prekliniska studierna. Detta arbete beräknas vara klart någon gång runt årsskiftet 2020/2021, vilket innebär att vi kommer att kunna inleda de avslutande prekliniska studierna under inledningen av 2021.

Nästa år kommer därmed bli ett år då vi fokuserar på att färdigställa det prekliniska programmet med de viktiga biodistributions- och säkerhetsstudierna.

När det prekliniska programmet är avslutat kommer vi att ansöka om tillstånd att inleda de första studierna i människa, så kallade kliniska studier. Om allt går enligt plan, och på CombiGene har vi satt en ära i att hålla våra planer, kommer vi att kunna påbörja det kliniska programmet någon gång under 2022.

Eftersom det hänt så mycket inom CG01-projektet under den senaste tiden och eftersom vägen till den första studien i människa nu är så tydlig vill vi göra denna specialutgåva av Genevägen där vi presenterar detta mycket spännande projekt på ett sammanhållet sätt.

Jan Nilsson,
vd

Om CombiGene

CombiGenes vision är att erbjuda patienter som drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjligheter till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. CombiGenes affärsidé är att utveckla effektiva genterapier för allvarliga sjukdomar som idag saknar adekvata behandlingsmetoder. Forskningstillgångar tas in från ett nätverk av externa forskare och utvecklas vidare fram till klinisk konceptverifiering. Läkemedelskandidater för vanligt förekommande sjukdomar kommer att samutvecklas och kommersialiseras genom strategiska partnerskap, medan CombiGene kan komma att driva utveckling och kommersialisering i egen regi för läkemedel som vänder sig till begränsade patientpopulationer. Bolaget är publikt och är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är FNCA Sweden AB, +46 (0)852 80 03 99, info@fnca.se.

CombiGene AB, Medicon Village, SE-223-81 Lund. Besöksadress: Scheelevägen 2

Linked In     Twitter      Facebook