This project has received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 823282

Arrowheads nya bolagsanalys och Analysguidens analys är nu publicerade

dec 20, 2016

CombiGene har gett den New York-baserade finansrådgivningsfirman Arrowhead Business and Investment Decisions, LLC (ABID) och svenska Analysguiden i uppdrag att analysera och värdera bolaget.

Läs mer >>

Läs Analysguidens analys >>

Läs Arrowheads nya analys >>

Nyheter och rapporter